មូលដ្ឋានទិន្នន័យ រាជធានី/ខេត្ត ក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌ ឃុំ/សង្កាត់ នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
(ពិនិត្យ​កែ​ឡើងវិញ​នៅថ្ងៃទី ១៥ មករា ២០១៤ បន្ទាប់​ពីមាន​ការបង្កើតខណ្ឌចំនួន​បី​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង បង្កើត​ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ)

មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​នេះ​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ឡើង​ដោយ​ផ្អែក​លើតំបន់​រដ្ឋបាល​ថ្មី​ដែល​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​សម្រេច។ អ្នករៀប​រៀង​បាន​ចំណាយ​ពេល​ជាង ៦ ខែ ដើម្បី​ប្រមូល និង រៀបចំ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​នេះ​ឡើង។ ការរៀបរៀង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​សម្រាប់​ជា​ប្រយោជន៍​សាធារណៈ​នេះ មាន​គោល​ដៅចម្បង​៖

  • ការប្រើប្រាស់​ឈ្មោះ​នៃ​ទីកន្លែង​នីមួយៗឲ្យ​ត្រូវគ្នា និង ដូចគ្នា ទាំងការសរសេរ​ជាភាសា​ខ្មែរ និង ឡាតាំង
  • ងាយស្រួល​ក្នុងការស្វែងរក​ទីកន្លែង​រដ្ឋបាល​នីមួយៗ ដោយ​ការប្រើ​កូដ។

ការរៀបចំកូដ និង ការសរសេរ​ជា​អក្សរ​ឡាតាំង ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​យ៉ាង​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​បំផុត​ទៅ​តាម​វិធី​ដូចបាន ពណ៌នា​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​នេះ។

នៅពេល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ស្ថាប័ន​ជាតិ​ផ្លូវការ​ណាមួយ​ទទួល​យល់​ព្រម ឯកសារ​ដើម​ជា​ទ្រង់ទ្រាយ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​នៃ​កម្មវិធី Microsoft Access នឹង​ចែក​ជូន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ ដើម្បី​ប្រើប្រាស់​ជា​ប្រយោជន៍​សាធារណៈ នៅពេល​ស្នើសុំ​ពី​អ្នករៀបរៀង។

អ្នករៀបរៀង​ក៏​សូម​ស្វាគមន៍​នូវ​មតិ​កែ​លម្អ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​នេះ​កាន់​តែ​ប្រសើរ​ឡើយផងដែរ។

អគុណ!

About Oav Cago (ឪ កាហ្គោ)

be happy!!!
This entry was posted in សង្គម & នយោបាយ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s